Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzatorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vănzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. e-best.md nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a Comenzi.md, Clientul/Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai e-best.md: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care e-best.md poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

Datele Dvs. au fost salvate cu succes.